کتاب توانمند سازی و کاهش فقر

توانمند سازی و کاهش فقر/ مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچین جواد رمضانی۱۳۹۴ اگر به کتاب های ایده محور در حوزه فقرزدایی علاقه دارید خواندن این کتاب را پیشنهاد می کنیم . با استفاده از لینک زیر این کتاب قابل دسترسی می باشد. توانمند سازی و کاهش فقر