درباره ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید انجمن حامیان فناوری و نوآوری سانیار به عنوان حامی اشتغال در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد و به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر سیاسی، یکی از معدود انجمن های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال است که در این خصوص مهمترین خط …

درباره ما ادامه »

اهداف انجمن

ایجاد بسترهای حمایتی از طریق خیرین، دولت و عموم مردم به منظور افزایش نرخ موفقیت کسب و کارهای داخلی در حوزه فناوری های نوکمک به فناوران داخلی و تحصیل کردگان جویای اشتغال به منظور ایجاد، توسعه و موفقیت در کسب و کار با کمک خیرین حوزه فناوری ترویج فرهنگ خودباوری در نسل جوان به منظور …

اهداف انجمن ادامه »