صفحه نخست

[ux_banner height=”61%” bg=”24″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” bg_pos=”34% 48%”]

[text_box width=”57″ width__sm=”80″ scale=”86″ padding=”0px 0px 0px 0px” animate=”bounceIn” parallax=”-1″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”30″ position_y__sm=”50″]

 

سازمان مردم نهاد

انجمن حامیان فن‌آوری و نوآوری

 

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”457px” bg=”30″ bg_pos=”41% 51%” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px -70px 0px”]

[text_box width=”40″ width__sm=”60″ animate=”bounceIn” position_x=”90″ position_y=”50″]

چشم انداز ما

 

کمک به حوزه کسب و کارهای نوپای داخلی به منظور توسعه اشتغال، کیفی سازی محصولات داخلی و ایجاد خودباوری در سطح ملی و ایجاد فرهنگ وقف

[/text_box]

[/ux_banner]
[title text=”اهداف انجمن” tag_name=”h1″]

[gap]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-38px -53px 0px -37px”]

 • ایجاد بسترهای حمایتی از طریق خیرین، دولت و عموم مردم به منظور افزایش نرخ موفقیت کسب و کارهای داخلی در حوزه فناوری های نو
 • کمک به فناوران داخلی و تحصیل کردگان جویای اشتغال به منظور ایجاد، توسعه و موفقیت در کسب و کار با کمک خیرین حوزه فناوری
 • ترویج فرهنگ خودباوری در نسل جوان به منظور تحرک در کسب وکارهای نوین با کمک خیرین این حوزه
 • ایجاد بستر مشاوره ای از طریق خبرگان فناوری و صنعتی به منظور کمک به موفقیت کسب و کارهای نو
 • کمک به ارائه خدمات عام المنفعه (تدوین طرح کسب و کار، رصد فناوری، رصد بازار، حضور در نمایشگاه های داخلی، بازاریابی و …) از طریق خبرگان داوطلب امین انجمن خدمات فناوری و نوآوری
 • توانمندسازی شرکت ها با فناوری های سطح بالا جهت بین المللی شدن و حضور در بازارهای جهانی به منظور ایجاد اقتصاد مقاومتی
 • ترویج فرهنگ صادرات در برابر واردات برای نسل جوان با تکیه بر محصولات فناورانه
 • ایجاد فرهنگ وقف و خیریه در حوزه کسب و کارهای نوین
 • فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در سطح دانش آموزی، دانشجویی و عموم مردم در استفاده از محصولات با فناوری های جدید
 • ایجاد فرهنگ ملی به منظور خرید از محصولات داخلی

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-21px 0px 0px -200px”]

[ux_image id=”26″ image_size=”original” height=”479px” margin=”-29px 0px 0px -86px” animate=”flipInX”]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(82, 108, 204)”]

خدماتی که انجام می‌دهیم

[gap]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”42″ animate=”fadeInUp”]

ایجاد اشتغال

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”35″ animate=”bounceInUp”]

ترویج فرهنگ اشتغال

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”36″ animate=”bounceInUp”]

مشاوره اشتغال

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”37″ animate=”bounceInUp”]

آموزش

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”53px”]

[title style=”bold-center” text=”گالری تصاویر” tag_name=”h2″]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”6″ height=”2-3″]

[ux_image id=”53″ height=”75%”]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_image id=”54″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”59″ height=”93px”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”60″]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-3″]

[ux_image id=”58″ height=”185px” margin=”0px 0px -24px 0px”]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[gap height=”45px”]

[ux_banner height=”500px” bg=”32″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)”]

[text_box width=”40″ width__sm=”60″ animate=”fadeInRight” position_x=”100″ position_y=”50″]

درباره ما بیشتر بدانید

انجمن حامیان فناوری و نوآوری سانیار به عنوان حامی اشتغال در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد و به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر سیاسی، یکی از معدود انجمن های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال است که در این خصوص مهمترین خط مشی آن استفاده از تجارب و توانمندی مشاوران و صنعتگران متخصص می باشد.

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”62px”]

به مجموعه ما ملحق شوید!

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

 

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”74″ height=”448px” animate=”bounceInRight”]

[/col]

[/row]