اهداف انجمن

  • ایجاد بسترهای حمایتی از طریق خیرین، دولت و عموم مردم به منظور افزایش نرخ موفقیت کسب و کارهای داخلی در حوزه فناوری های نوکمک به فناوران داخلی و تحصیل کردگان جویای اشتغال به منظور ایجاد، توسعه و موفقیت در کسب و کار با کمک خیرین حوزه فناوری
  • ترویج فرهنگ خودباوری در نسل جوان به منظور تحرک در کسب وکارهای نوین با کمک خیرین این حوزه
  • ایجاد بستر مشاوره ای از طریق خبرگان فناوری و صنعتی به منظور کمک به موفقیت کسب و کارهای نو
  • کمک به ارائه خدمات عام المنفعه (تدوین طرح کسب و کار، رصد فناوری، رصد بازار، حضور در نمایشگاه های داخلی، بازاریابی و …) از طریق خبرگان داوطلب امین انجمن خدمات فناوری و نوآوری
  • توانمندسازی شرکت ها با فناوری های سطح بالا جهت بین المللی شدن و حضور در بازارهای جهانی به منظور ایجاد اقتصاد مقاومتی
  • ترویج فرهنگ صادرات در برابر واردات برای نسل جوان با تکیه بر محصولات فناورانه
  • ایجاد فرهنگ وقف و خیریه در حوزه کسب و کارهای نوین
  • فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در سطح دانش آموزی، دانشجویی و عموم مردم در استفاده از محصولات با فناوری های جدید
  • ایجاد فرهنگ ملی به منظور خرید از محصولات داخلی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *