اهداف انجمن

 • ايجاد بسترهاي حمايتي از طريق خيرين، دولت و عموم مردم به منظور افزايش نرخ موفقيت كسب و كارهاي داخلي در حوزه فناوري هاي نو
 • كمك به فناوران داخلي و تحصيل كردگان جوياي اشتغال به منظور ايجاد، توسعه و موفقيت در كسب و كار با كمك خيرين حوزه فناوري
 • ترويج فرهنگ خودباوري در نسل جوان به منظور تحرك در كسب وكارهاي نوين با كمك خيرين اين حوزه
 • ايجاد بستر مشاوره اي از طريق خبرگان فناوري و صنعتي به منظور كمك به موفقيت كسب و كارهاي نو
 • كمك به ارائه خدمات عام المنفعه (تدوین طرح كسب و كار، رصد فناوري، رصد بازار، حضور در نمايشگاه هاي داخلي، بازاريابي و …) از طريق خبرگان داوطلب امين انجمن خدمات فناوري و نوآوري
 • توانمندسازي شركت ها با فناوري هاي سطح بالا جهت بين المللي شدن و حضور در بازارهاي جهاني به منظور ايجاد اقتصاد مقاومتي
 • ترويج فرهنگ صادرات در برابر واردات براي نسل جوان با تكيه بر محصولات فناورانه
 • ايجاد فرهنگ وقف و خيريه در حوزه كسب و كارهاي نوين
 • فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در سطح دانش آموزي، دانشجويي و عموم مردم در استفاده از محصولات با فناوري هاي جديد
 • ايجاد فرهنگ ملي به منظور خريد از محصولات داخلي

خدماتی که انجام می‌دهیم

ایجاد اشتغال

ترویج فرهنگ اشتغال

مشاوره اشتغال

آموزش

گالری تصاویر

به مجموعه ما ملحق شوید!

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.